Privacyverklaring Online met je hond
(onderdeel van Energy is Key)

Privacyverklaring

Online met je hond (onderdeel van Energy is Key) gevestigd te Sprang-Capelle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://onlinemetjehond.nl - Info@onlinemetjehond.nl
Sharon van Mook te Sprang-Capelle
Tel: 06-48786536

 
Sharon van Mook is de Functionaris Gegevensbescherming van Energy is Key (Online met je hond) Zij is te bereiken via info@onlinemetjehond.nl 

Persoonsgegevens die Online met je hond verwerkt

Online met je hond (Energy is Key) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@onlinemetjehond.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Energy is Key – Reiki en Kruiden - Online met je hond, verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming

Energy is Key – Reiki en Kruiden - Online met je hond, neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Energy is Key – Reiki en Kruiden - Online met je hond) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Energy is Key – Reiki en Kruiden - Online met je hond, bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Na een consult worden de verslagen maximaal 3 jaar bewaard
– Na het op maat maken van een remedie, worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard
– Foto’s die worden gebruikt tijdens de behandeling, worden binnen 24 uur na de laatste afspraak verwijderd. Indien een behandelingen reeks langer dan 2 maanden duurt, wordt iedere maand de foto verwijderd. Je dient dan zelf een nieuwe foto aan te bieden (Energy is Key neemt hiervoor contact met je op)
– Speeksel- en/of urinemonsters, alsmede haarstukjes van honden, worden direct na de behandeling weggegooid. Deze zaken worden weggegooid, los van persoonsgegevens (NAW).
– Facturen: volgens de wettelijke richtlijnen, maximaal 7 jaar
– Nieuwsbrief: deze kan je op ieder moment zelf uitschrijven in de nieuwsbrief, of door een email te sturen naar info@onlinemetjehond.nl
– Alle klantgegevens worden op een externe harde schijf met wachtwoord opgeslagen. 


Delen van persoonsgegevens met derden

Energy is Key – Reiki en Kruiden - Online met je hond, verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit in overleg met jou, met jou in de CC van een email. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Energy is Key – Reiki en Kruiden - Online met je hond, gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Energy is Key – Reiki en Kruiden - Online met je hond, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@energyiskey.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Energy is Key – Reiki en Kruiden - Online met je hond, wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Ik werk voor mijn dienstverlening samen met;
– Webhosting (one.com)
– Boekhouding (Administratiekantoor van den Aker t/m 2021)
– Website beheer: Multi Web Wereld
– Facturering: E-boekhouden en Mollie
– Online leeromgeving: Huddle
– Mailprogramma: Mailblue
- Website Onlinemetjehond.nl: Phoenix Site
- Betaalomgeving: Plug and Pay (IMU), Mollie betalingen

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Energy is Key – Reiki en Kruiden - Online met je hond, neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@energyiskey.nl of info@onlinemetjehond.nl 

Cookies 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Energy is Key / Reiki en Kruiden / Online met je hond deze?
Energy is Key – Reiki en Kruiden - Online met je hond, gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website van Online met je hond, geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Tevens zullen cookies niet gebruikt worden voor marketing doeleinden, je gaat dus geen spam ontvangen. Verder worden er ook geen persoonsgegevens opgeslagen via cookies.

Welke cookies gebruikt Online met je hond?
Online met je hond gebruikt de volgende cookies:
– Functionele cookies: hierdoor werkt de site goed en hoef je als gebruiker bijvoorbeeld niet steeds opnieuw in te loggen.
– Analytische cookies: deze cookies zorgen ervoor dat Online met je hond kan zien waar bezoekers op de website vandaan komen, en hoelang je op een bepaalde pagina blijft. Ook dit is om de website zo optimaal mogelijk te kunnen laten draaien. Het zorgt dus voor de statistieken van de website. Indien nodig kan Online met je hond de functionaliteit van de website, en het aanbieden van haar diensten optimaliseren.

Social media
Online met je hond gebruikt content van derde partijen, waar cookies bij betrokken zijn. Social media waarop Online met je hond actief is:
Instagram
Facebook
Domeinnamen: https://onlinemetjehond.nl 

Toestemming vragen
Toen je voor de eerste keer op de website https://onlinemetjehond.nl kwam, heb je de vraag gekregen, doormiddel van een pop-up, om de cookies te accepteren. 

 

Verwijderen van de cookies
Je hebt toestemming gegeven aan Online met je hond, voor het plaatsen en laten lezen van de cookies. Deze kan je altijd intrekken. In je browser kan je een instelling wijzigen zodat deze geen cookies accepteert. Tevens is het mogelijk om de eerder geplaatste cookies te verwijderen.

Het verwijderen of weigeren van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer, telefoon of tablet en de browser waarop je deze handeling hebt uitgevoerd. Indien je gebruik maakt van meerdere browsers en/of apparaten (zoals computer, tablet, telefoon) dien je deze handelen voor ieder apparaat en/of browers te herhalen.

Een nadeel van het verwijderen van cookies is, dat het tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website Online met je hond niet of niet meer goed functioneren. 

Wijzigingen
Indien er wijzigingen plaatsvinden in deze cookieverklaring, wordt dit via de website bekend gemaakt. 


Heb je nog vragen over deze cookieverklaring, stuur dan je vraag per email naar info@onlinemetjehond.nl.