Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Online met je hond. In deze disclaimer wordt aangegeven onder welk voorbehoud de informatie op onze websites aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sharon van Mook (Energy is Key, Reiki en Kruiden, Online met je hond), is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te (her)gebruiken. Het intellectueel eigendom rust bij Sharon van Mook (Energy is Key, Reiki en Kruiden, Online met je hond). Het gebruik van de informatie op deze website is gratis, maar het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren, te verspreiden of op een andere manier te gebruiken of misbruiken.

Gebruik online leeromgeving
Al het materiaal wat in de online leeromgeving staat van Online met je hond mag niet gedeeld worden met derden. Het is niet toegestaan om met meerdere personen of organisaties gebruik te maken van één inlog of gebruikersnaam. Het is niet toegestaan lesmateriaal, in de vorm van de filmpjes, ebooken, lesstof of ander beschikbaar gesteld materiaal door Online met je hond, te delen derden.
Het is tevens niet toegestaan om de lesstof, de ebooken, de filmpjes te delen. Niet privé maar ook niet op sociaal media.

Contra-indicaties
Bij iedere cursus staat omschreven of er contra-indicaties zijn.Staan deze contra-indicaties omschreven dan kan je om veiligheidsredenen voor jouw hond niet deelnemen aan de cursus. Neem deze contra-indicaties serieus. De contra-indicaties staan in tekst maar ook opgenomen in een filmpje. Ook in de online leeromgeving staan de contra-indicaties nogmaals genoemd indien deze van toepassing zijn op een (deel) van de cursus. Handel hier ook naar.
Online met je hond is niet verantwoordelijk voor schade of gebreken als er toch wordt deelgenomen aan een workshop of cursus als jouw hond last heeft van een genoemde contra-indicatie. Je wordt op meerdere momenten gewaarschuwd. 

Veiligheid cursussen en workshops
Alle cursussen en workshop van Online met je hond zijn met zorg geschreven en samengesteld. In iedere les vind je uitleg, stap voor stap in de vorm van ebooken, lesstof en vaak ook filmpjes. Indien jij als eigenaar deze uitleg volgt is het volkomen veilig om deel te nemen aan de cursussen, met inachtneming van de eventuele contra-indicaties.
Je dient voor de veiligheid van jouw hond en jezelf de lesstof dan ook te volgen. Wijk hier niet van af. Ga niet experimenteren met technieken, lesstof etc. Dit kan gevaarlijk zijn.
Online met je hond is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen van de lesstof, de filmpjes en de oefeningen. Als hier schade, letsel of andere gebreken uit voortkomen, is Online met je hond hier niet verantwoordelijk voor. Alles is veilig te volgen als je conform de getoonde lesstof, ebook en/of de filmpjes de lesstof volgt. 

Gebruik community
Het is tevens niet toegestaan om in de community van Online met je hond met meerdere personen op één account actief te zijn. Je mag niet met meerdere personen op één account.Je dient elkaar met respect te behandelen. Daarnaast is het niet toegestaan om rascistische of discriminerende zaken te delen. Het is niet toegestaan om andere te pesten, neerbuigend te doen over elkaar. Tevens is het niet toegestaan om medische vraagstukken te stellen of te beantwoorden. Dit dient gedaan te worden door een dier professional, een forum is daar niet de plaats voor. Daarnaast mogen er geen adviezen gegeven worden waardoor mogelijk mens, de natuur of dieren in gevaar worden gebracht. 
Overtreed je de regels, dan zal je gewaarschuwd worden door een moderator. Na een 2e waarschuwing volgt er een ban met een beperkte tijdsduur. Na nogmaals overtreden volgt een permanente ban. 

Gebruik website
Online met je hond, streeft er naar om de website zo actueel mogelijk te houden, en werkt de inhoud dan ook regelmatig bij. Online met je hond, geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt vermeldt.
Online met je hond, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van de websites.
Online met je hond is niet verantwoordelijk voor de inhoud en veiligheid van pagina’s van externe partijen waar mogelijk naar verwezen wordt. Deze pagina’s zijn echter wel met de grootste zorg uitgekozen door Online met je hond. 
Aan de informatie op de websites kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent.
Online met je hond zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Online met je hond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan.
De gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie welke gegeven wordt op de websites. Online met je hond is nooit aansprakelijk voor de schade die hier eventueel uit voortkomt.


Medische diagnoses worden niet gedaan
Energy is Key en Reiki en Kruiden en Online met je hond, zullen nooit op basis van klachten een medische diagnose stellen. Ook de websites, www.energyiskey en www.reikienkruiden, www.onlinemetjehond.nl, zijn nooit een vervanging van een medische diagnose. Indien je specifieke informatie wenst, of een diagnose, kun je je richten tot je artsen, en bij dieren bij de dierenarts.
Alle berichten die Online met je hond publiceert, kan je geen rechten ontlenen. Ook kan dit geen aanbeveling zijn om ziektes te behandelen of een gespecialiseerd arts niet te raadplegen.
 

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van Online met je hond op deze pagina.

Maart 2021, Sprang-Capelle